صنایع خلاق مکمل اقتصاد دانش بنیان

«صنایع خلاق فرهنگی» یکی از ریشه‌دارترین صنایع در ایران و جهان هستند که از همگرایی صنایع فرهنگی، تکنولوژی و خلاقیت‌های انسانی شکل می‌گیرد. ویژگی بارز این صنایع آن است که برای تولید کالا، به جای بهره‌گیری عمده از مواد اولیه‌ طبیعی و معدنی، عمده منابع از بروندادهای فکری و ذوقی انسان که ماهیت هنری و فرهنگی دارد، تأمین می‌شوند.

صنایع خلاق رشد فوق‌العاده‌ای در دهه‌های گذشته داشته و توجه بخش‌های خصوصی و دولتی را در سراسر دنیا به سمت خود جلب کرده است؛ بنحوی که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها به شمار می‌آید. در سال جاری و مبتنی‌بر تاکیدات رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر توجه به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، اهمیت صنایع خلاق فرهنگی و هنری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. معظم‌له همچنین در همین سال به صورت صریح بر نقش این صنعت فرهنگی در پیشرفت کشور و ضرورت همسو شدن سه قوه و نهادهای حاکمیت در جهت «توسعه صنایع و شرکت‌های خلاق و همچنین توجه به فناوری‌های نرم و خلاق بعنوان مکمل اقتصاد دانش‌بنیان» تاکید داشته‌اند. (23-03-1401)
بر همین مبنای عقلایی و گفتمانی که جایگاه و اهمیت صنایع خلاق فرهنگی در مجموعه اقدامات و فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور معنا می‌یابد و آرایش کنشگری فرهنگی و اقتصادی مناطق بدین سو است.

**علی قجری، مدیر فرهنگی، هنری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو