برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران مناطق آزاد جدید

با دستور «سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اقتصادی و به منظور آشنایی مدیران عامل و مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید که به تازگی به مجموعه مناطق آزاد پیوستن، کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق در تهران برگزار شد.

به گزارش فرینا، این کارگاه آموزشی یک روزه در 4 بخش «امورحقوقی»، «اقتصادی»، «برنامه ریزی و توسعه امور زیربنایی» و «توسعه مدیریت» برگزار و قوانین و چالش های موجود در مناطق آزاد کشور توسط مدیران مربوطه در دبیرخانه شورایعالی ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تبیین چالش های حقوقی، قوانین و مقررات حاکم در مناطق آزاد، ساز و کارهای تامین منابع مالی، فرآیند ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، مقررات ثبت سفارش، صادرات و واردات کالاهای تجاری، آموزش  فرآیندهای کلی تولید، مجوزها و کمیسیون تعیین ارزش افزوده از جمله مواردی بودند که در این کارگاه آموزشی ارائه شدند.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگاه های آموزشی می توان به مروری بر فرآیندهای بودجه، مجامع، حسابرسی و امور شرکت ها، سامانه های پنچره واحد مناطق آزاد، قوانین و مقررات کار در این مناطق و مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور اشاره کرد.

گفتنی است؛ این کارگاه آموزشی با حضور مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید مهران، بوشهر، اردبیل، سیستان و اینچه برون در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد.
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو