گزارش عملکرد

گزارش عملکرد فعالیت های رسانه ای از مهرماه 1400 تا مهرماه 1401

به همت روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گزارش عملکرد فعالیت های رسانه ای دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد کشور از مهرماه 1400 تا مهرماه 1401 منتشر شد.

مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی (مهر 1400 ـ مهر 1401)

مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی (مهر 1400 ـ مهر 1401)

مروری اجمالی بر عملکرد دبیرخانه‌ی شورایعالی در شش ماهه‌ی دوم 1400

مروری اجمالی بر عملکرد دبیرخانه‌ی شورایعالی در شش ماهه‌ی دوم 1400

آخرین اخبار آرشیو