رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده منطقه آزاد چابهار

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد : انواع تخلفات ساختمانی در محدوده منطقه آزاد چابهار در قالب کمیته های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرند.

به گزارش فرینا، عبدالحکیم آصفی با اشاره بر اینکه برای ﺟلوگیری از ﺗﺨﻠﻔﺎت ساختمانی لازم است ماهیت ﺍﻳﻦ مسئله و علل وقوع آن ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮرسی ﻗرار گیرد، گفت: با هدف کنترل رعایت اصول سه گانه شهرسازی ، فنی و بهداشتی و ارتقای کیفیت ساخت و سازها و نظم دهی به ساختار شهر از طریق اجرای ضوابط معماری و شهرسازی بمنظور کنترل رعایت اصول سه گانه شهرسازی ، فنی و بهداشتی و ارتقای کیفیت ساخت و سازها و نظم دهی به ساختار شهر عملیاتی می گردد.

آصفی افزود: شیوه نامه رسیدگی به تخلفات ساختمانی با هدف کاهش و پیشگیری از انجام این تخلفات پس از دو سال اجرایی نمودن نسخه اولیه ، مورد بازبینی قرارگرفته و اصلاح گردید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهبود سیستم نظارت بر ساخت وسازِ و نیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی در محدوده منطقه آزاد چابهار کمک کند.

خبرنگار منطقه آزاد چابهار امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو