نشست معاونان فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد با حضور حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در منطقه آزاد قشم

تاریخ : جمعه 11 اسفند 1402        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان