دیدار محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه با حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

تاریخ : چهارشنبه 9 اسفند 1402        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان