جلسه شورایعالی مناطق آزاد با حضور محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور

تاریخ : يکشنبه 29 بهمن 1402        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان