جلسه شورای معاونین و مدیران عامل مناطق آزاد باحضور محمد لسانی مشاور رسانه و مدرس سواد رسانه

تاریخ : يکشنبه 5 آذر 1402        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان