دیدار و گفتگوی دوجانبه ی دکتر حجت اله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با قیس الیوسف وزیر تجارت و صنعت و توسعه سرمایه گذاری و رئیس طرف عمانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی

تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1402        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان