نشست شورای اطلاع رسانی

تاریخ : شنبه 27 اسفند 1401        عکاس : ابراهیم مختاری

نخستین جلسه کارگروه در روز شنبه 27 اسفند به ریاست دکتر عبدالملکی دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مصوبات ذیل جهت اجرا ابلاغ شد:

1- تمام مصوبات کارگروه باید مستند به اسناد بالادستی باشد .

2-مدیران روابط عمومی مناطق آزاد فهرست اتفاقات امید بخش در سال 1401 را با ذکر تاریخ برای اقدامات بعدی به روابط عمومی دبیرخانه ارسال کنند.

3-درسال 1402 جلسات منظم دبیرمحترم با فعالان رسانه ای اعم از مدیران مسئول - سردبیران و فعالان مجازی باهدف تبیین اهداف دبیرخانه وشنیدن نظرات فعالان رسانه ای برگزار شود .

4-فهرست رسانه های فعال در حوزه دبیرخانه مناطق آزاد اعم از کشوری و منطقه ای تهیه و برای اقدامات بعدی در اختیار کارگروه قرار گیرد.

5-جلسات کارگروه بعدازتعطیلات نیمه اول فروردین ماه سال جدید بصورت منظم روزهای شنبه و هر دو هفته یکبار برگزار شود .نظرات بینندگان