شورای معاونین دبیرخانه مناطق آزاد با حضور مدیران فرهنگی مناطق

تاریخ : دوشنبه 10 بهمن 1401        عکاس : ابراهیم مختاری

شورای معاونین دبیرخانه مناطق آزاد به ریاست دکتر عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برگزارشد.
در این نشست که مدیران عامل به همراه معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد هفت گانه کشور حضور داشتند، درباره مهمترین مسائل فرهنگی این مناطق بحث و بررسی شد .نظرات بینندگان