تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

تاریخ : دوشنبه 7 شهريور 1401        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان