تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان مناطق آزاد و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

تاریخ : يکشنبه 6 شهريور 1401        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان