اجرای طرح پزشکی خانواده در حوزه سلامت کیش

رئیس مرکز بهداشت کیش از اجرای طرح پزشکی خانواده به منظور سهولت دسترسی اقشار مختلف جامعه به نظام سلامت همچنین کاهش پرداخت ها خبر داد.

به گزارش فرینا، محمدرضا رضانیا در این خصوص گفت: برنامه ریزی ها در زمینه اجرای طرح پزشکی خانواد،ه امسال از سوی وزارت بهداشت با مشارکت تمامی معاونت ها پیگیری می شود و هدف از اطلاع رسانی آن، آگاهی خانواده ها از دریافت مشوق‌های پزشکی، خدمات استاندارد و کاهش پرداخت هزینه ها با مشارکت در این طرح می باشد.

دکتر رضانیا افزود: تشکیل ستاد اجرایی و کارگروه نظام ارجاع برنامه پزشک خانواده ،بررسی وضعیت موجود زیرساخت‌های برنامه در سطوح دو و سه، سامانه‌های نوبت‌دهی، ارائه خدمات و بازخورد، تدوین و ارائه نظام و نقشه ارجاع منطبق با نظام سطح‌بندی خدمات سلامت، از جمله انتظارات در این طرح است.

وی اظهار داشت: در این طرح، ارجاع الکترونیک (نوبت‌دهی الکترونیک) در سطح وزارت‌خانه و دانشگاه های علوم پزشکی تدوین شده و افرادی که از این طریق به بیمارستان‌ها معرفی شوند، درصد پرداختی‌شان برای بستری کاهش خواهد داشت.

رئیس مرکز بهداشت کیش یکی از اهداف مهم این برنامه برای اجرا در سطح کشور را ارتقای سواد سلامت برشمرد.

خبرنگار منطقه آزاد کیش امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو