جلسه مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و کشور عمان در نمایشگاه ایران اکسپو 2023

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش پس از دیدار با قیسل یوسف وزیر تجارت عمان؛ از تدوین تفاهم نامه همکاری با 3 محور همکاری در حوزه های «گردشگری سلامت، ایجاد سایت نمایشگاهی و برقراری خطوط پروازی مشترک» خبر داد.

به گزارش فرینا، سعید پورزادی در تشریح محورهای همکاری با کشور عمان، گفت: در دیدار با قیسل یوسف وزیر تجارت عمان و هیات همراه، چارچوب مشخصی برای تدوین تفاهم نامه همکاری های مشترک با 3 محور مطرح شد.

پورزادی همکاری در حوزه گردشگری سلامت، سرمایه گذاری دولت عمان در دهکده سلامت و طرح توسعه فضاهای گردشگری سلامت در جزیره کیش را یکی از محور های این تفاهم نامه عنوان کرد.

وی همچنین بررسی یکی از 8 فضای اختصاصی در سایت نمایشگاهی کیش از سوی مسئولان و سرمایه گذاران عمان برای ایجاد نمایشگاه های مشترک را یکی دیگر از محورهای تفاهمنامه عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاران می توانند با هدف بستر سازی جهت برگزاری رویدادهای مشترک میان ایران و عمان، توسعه و تسهیل در امر تجارت، یکی از سالن های نمایشگاهی را به روش «BOT» ایجاد کنند.

به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، توسعه گردشگری، ایجاد خطوط پروازی مشترک، همچنین مبادله گردشگر، سومین مورد از محورهای مطرح شده در زمینه همکاری با عمان بود که در این دیدار مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

خبرنگار منطقه آزاد کیش امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو