کلیات بودجه 1402 منطقه آزاد کیش بررسی شد

در بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جزیره کیش، کلیات بودجه 1402 سازمان منطقه آزاد کیش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش فرینا، محسن حیدری امروز یکشنبه (28 اسفندماه) در بازدید از جزیره کیش در جلسه ای با مهدی ادیبان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش، ضمن بررسی کلیات بودجه 1402 این سازمان بر استفاده از روش های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه و گسترش شفافیت و انضباط مالی و تمرکز سازمان بر اجرای دقیق و کارآمد بودجه مصوب تاکید کرد.

ادیبان در این دیدار، اقدام معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در موافقت با بررسی مجدد پیشنهاد سازمان منطقه آزاد کیش برای روزآوری طرح جامع کیش را اقدامی سازنده دانست.

خبرنگار منطقه آزاد کیش امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو