مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان:

همه مردم سیستان از مزایای منطقه آزاد سیستان بهره مند خواهند شد

مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان گفت: همه مردم سیستان  از مزایای منطقه آزاد سیستان بهره مند خواهند شد.

به گزارش فرینا، محمدرضا واعظی پور، تاکید کرد: با توجه به گستره 21 هزار هکتاری منطقه آزاد سیستان، همه مردم منطقه و البته سرمایه گذاران داخلی و خارجی از منافع این منطقه بهره مند خواهندشد.
واعظی پور افزود: استفاده از تجربه و دانش مردم محلی و نخبگان منطقه برای تدوین سند طرح جامع منطقه آزاد به عنوان یک سند اصلی و کاربردی و چراغ راه توسعه منطقه، از اولویت های کاری ماست.
وی ظرفیت های صنایع دستی منطقه را بی بدیل دانست و افزود: شناساندن این ظرفیت ها بویژه هنرهایی نظیر خامه دوزی، سیاه دوزی، خُولک ـ بافی و توتن ـ بافی از اهم برنامه های منطقه آزاد سیستان در بخش جلب و جذب گردشگر و همچنین صادرات منطقه خواهد بود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو